DuyphongFX88

FTMBTC đợi break cản thì buy

Giá lên
BINANCE:FTMBTC   Fantom / Bitcoin
Zone đang khá đẹp, H4 break và đóng nến trên kháng cự thì mình sẽ canh buy
Bình luận: vẫn chưa vào lệnh