canhlinh

FTM chuẩn bị bung lụa ?

Giá lên
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Vùng giá sắp thoát khỏi trend line . Dự là bay dữ dội đây. Gom it xem sao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.