BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
Crypto ,
Sell

RR; 1/1,5
Giá phá vỡ vùng tranh trấp , phản ứng bằng momentum xuống ,
tuy lực giảm chưa mạnh nhưng xác xuất giảm trên 80%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.