levanlinhepi

26/01 - FTM có thể chờ mua

Giá lên
BINANCE:FTMUSDT.P   Fantom / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTCUSDT.P

FTM đang dần tiến đến điểm phá vỡ vùng tích lũy động lượng. Chúng ta có thể đặt lệnh chờ mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.