Duy_N

FTT - chờ đợi 1 mô hình Short ngắn hạn

BINANCE:FTTUSDT   FTX Token / TetherUS
FTT đang hình thành mô hình 2 đỉnh theo khung D1 với mức support tại 44.6.
Hiện tại cần theo dõi giá đóng cửa ngày 26/8/2021 để quyết định chiến lược tiếp theo.
Tuy nhiên, diễn biến giá của BTC đang khá xấu nên có thể quan sát giá FTT tại khung nhỏ hơn như H4 để có thể có được giá vào tốt.
Chiến lược như sau:
1. Quan sát FTT ở khung H4 đợi nến đóng dưới mức support 44.6
2. Vào short khi tín hiệu được confirm (1) và có thể dca ngược lại support nếu giá backtest.
3. Đặt sl tại 45.6
4. Đặt tp tại 36.6-37.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.