TuyeenTrnVn

GIÁ XUỐNG GAS, Tổng công ty khí VIệt Nam- Daily 28/11

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Kịch bản ngắn hạn cho GAS
----------------------------------------------------------------------
1. Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thêm 1 trường hợp để tham khảo.
2. Tiền trong túi bạn và hành động là của bạn.
3. Nghĩ thật kỹ trước khi hành động.
- Thanks for reading