phuocsingle93

GAS đã vào xu hướng giảm dài hạn .

Giá xuống
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Xu hướng tháng bắt đầu giảm
Tuần đang trong mô hình tam giác đỉnh.
Khi có nến đen phá qua khỏi vùng tam giác dự kiến sẽ có pha giảm giá về vùng dưới 80
Chiến lược đánh lên sẽ là vùng 70
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.