53 lượt xem
0
GAS/ BTC - Binance
Buy: 600 - 605
Sell: 687 - 705
P/s: Cắt lỗ ở 3% chia vốn vào lệnh

Bình luận