Hoang_Quoc_Tuan

Ý tưởng GBP/AUD ngày 31.07.2023

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Thị trường có xu hướng tiếp diễn cấu trúc tăng giá.
Xem phản ứng của thị trường rồi tiến hành Sell và Buy theo kịch bản.

Kịch bản chỉ là quan điểm cá nhân, Không có ý đồ kêu gọi đầu tư. Mọi người chỉ tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.