ThePhi-FX

GBPAUD - PENNANT CHART PATTERN

FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nhận định về cặp GBPAUD:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình cờ hiệu tăng;
3. Setup vào lệnh: vào lệnh trực tiếp vì mô hình đã hoàn thiện
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,
GBPAUD forecast:
1. Uptrend;
2. Pennant chart pattern has formed;
3. Setup price action: you can buy immediately because pattern has formed.
Expect GBPAUD to go up.
Good luck!
T.P.,

Bình luận