Bao_bao

GBPAUD - BUY ngắn hạn

Giá lên
FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tuần trước, đồng Bảng Anh có giá cao khoảng 2,84% giá trị so với Đô la Úc.

Trong tương lai gần, nhiều khả năng cặp tiền tệ GBP / AUD sẽ tiếp tục đà tăng của nó. Các bạn có thể kì vọng vào vùng giá 1.8800 cho cặp tiền này.

Tuy nhiên, trong tuần này, tỷ giá của cặp tiền GBP/AUD này hối đoái có thể đảo chiều xuống dưới vùng giá hỗ trợ 1.8330 được hình thành bởi đường EMA 100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.