Luongthuylam

SELL GBPAUD ENTRY 1.95500

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD có thể canh sell quanh 1.9550
Lý do:
Khung tuần : Giá đã chạm đỉnh trước đó và có sự phản ứng điều chỉnh giảm.
Khung ngày :
Nến : Giá đang ở band trên kênh xu hướng tăng ( nêm tăng)
RSI : RSI khung ngày hiện đang phân kỳ giảm.
Kỳ vọng :
Giá giảm về 1.9250 sau đó sideway tạo đỉnh và phá vỡ nêm để giảm về các mục tiêu 1.90 và 1.860

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.