Kalima102

Sell limit GBPAUD

Kalima102 Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Sell limit GBPAUD. Chạm kháng cự 4 lần ra cây pinbar đẹp., Lệnh chờ cho RR tốt
Bình luận:
Bỏ lệnh, hít hụt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.