khoahuynh

GBPAUD - Giá đã đảo chiều

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đã tạo đáy mới và có dấu hiệu đảo chiều, sẽ giảm trong thời gian tới.
Canh sell tại vùng hỗ trợ đã bị phá trước đó hoặc trên vùng sell zone 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.