khoahuynh

GBPAUD - Giá đã đảo chiều

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
28 lượt xem
0
GBPAUD đã tạo đáy mới và có dấu hiệu đảo chiều, sẽ giảm trong thời gian tới.
Canh sell tại vùng hỗ trợ đã bị phá trước đó hoặc trên vùng sell zone 2