FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cấu trúc thị trường H4 tăng giá đang quay về Demand H4
Trong khung m15 giá đã tạo ChoCh và build được thanh khoản
Chờ giá quay về Demand Extreme để buy lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.