OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tín hiệu giao dịch cặp GBP/AUD
Chart D1 GBP/AUD phá qua trend giảm, canh giá test lại vùng breakout để mua lên, đợi những tín hiệu nến ngắn hạn H4-H1 để canh buy.
- EP: 1.7830 - 1.7750
- SL: 1.7650 ( 180 - 100 pip )
- TP1: 1.8040, TP2: 1.8250, TP3: 1.8470
**Lưu ý: Giao dịch Fx luôn kèm rủi ro, khuyến nghị luôn tuân thủ SL đầy đủ.
#Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.