OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
phân tích cá nhân
break trend giảm phá kl giamr h1 nhưng lên gặp kl giảm h4 lực bán mạnh có thê tesst lại đáy hình thành mô hình như plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.