Bao_bao

GBPAUD- Có khả năng nhắm tới 1.8995

Giá lên
FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Bảng Anh đã bật ra khỏi mức hỗ trợ được hình thành bởi điểm mấu chốt hàng tháng tại 1.8432 vào ngày 12 tháng 3 và từ đó đã tăng khoảng 1,43% giá trị so với Đô la Úc.

GBPAUD có khả năng tỷ giá sẽ nhắm đến một nhóm kháng cự được hình thành bởi sự kết hợp giữa các điểm xoay vòng hàng tuần và hàng tháng ở mức 1.8995 trong các phiên giao dịch sau.

Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật tín hiệu báo mua trên cả biểu đồ khung thời gian nhỏ và lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.