nhat2207

GBP/AUD tăng giá tháng 12

Giá lên
nhat2207 Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
phân tích xu hướng GBP/AUD tháng 12 tăng giá
* LƯU Ý: đây là phân tích tháng
Buy giá: 1.8918 Tp: 5000 points SL: 1000 points (giá buy UpBB MN cũng là MA20 của D1)
Buy giá: 1.8769 Tp: 5000 points SL: 1000 points (giá buy giá mở cửa tháng trước có thể cũng là LowBB của D1
Trường phái giao dịch: hold tháng
Giao dịch theo Bollinger Band , mây ichimoku
Giá có xuống điểm mua mở khung D1 để phân tích rồi tìm điểm vào lệnh tại khung H1 cho xác giá.
Mỗi người có một phương pháp riêng còn đang là phương pháp giao dịch của cá nhân tôi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi !!!
Bình luận:
nếu may mắn giá lên được UpBB H1 kéo SL lên điểm vào và hold đến Tp nha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.