Blogngoaihoi

GBPAUD 18/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng điều chỉnh giảm

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD 18/11- Nhiều yếu tố kỹ thuật kỳ vọng điều chỉnh giảm - Blog ngoại hối

1. Đường xu hướng giảm.

2. Vùng kháng cự tâm lý số tròn 1.86

3. Mô hình harmonic giảm - Bearish butterfly.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh 1.86, Stop 1.864, TP 1.85-1.84
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.