KhaForex

GBPAUG - Price Action

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
SELL khi giá đóng cửa dưới đường EMA 21 và hình thành Pin bar . SL TP như hình