KhaForex

GBPAUG - Price Action

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
SELL khi giá đóng cửa dưới đường EMA 21 và hình thành Pin bar. SL TP như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.