khoacdhabvhmdn

KẾ HOẠCH BUY GBPAUD NGÀY 06/07/2023

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Dữ liệu chúng ta có:
+ Phương pháp giao dịch: Kỹ thuật giao dịch theo trendline
+ Hiện tại H4 đã breakout khỏi trendline giảm hình thành bởi điểm A và B rõ ràng mạnh mẽ
Mua GBPAUD tại 1.909. Chốt lời 1.91558. Dừng lỗ tại 1.90344.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.