Le_Thanh_Tung

Sell GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Hiện tại giá đã xác nhận giảm như trong hình.
Sell RR=1:5,5