Mr_Fly

Double kèo cho GBPAUD

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đang ở sóng thứ 4 và sắp tới sẽ là con sóng thứ 5 trong 5 sóng Elliot trên H1.
kịch bản mình đưa ra cho GA.

Kịch bản 1: Sell giá hiện tại hoặc sell tại các mức giá : 1.8025 or 1.804
SL: 1.806
TP: 1.793

Kịch bản 2: Buy GA tại vùng giá: 1.792
SL: 1.785
TP1: 1.802
TP2: 1.809

Good luck.
Follow me.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.