DatTong

GBPAUD, Bán!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD , Bán!
Giao dịch đang hoạt động:
1.7863, Stoploss 30pip !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
take profit > 120pip!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.