SinvestFX

Chiến lược GBPAUD 27/3 - SinvestFX

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Sell GBPAUD trong vùng 2.0050 - 2.0180. SL 2.0380, TP 1.9550.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!