maivanhai

GBPAUD đánh xuống

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh, hiện tại đang hồi, chờ đánh xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.