Sinvestvn

SELL GBPAUD

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đi trong kênh giá tăng điều chỉnh.
=> SELL GBPAUD khi chạm uptrend của kênh giá