KhaForex

GBPAUG - Price Action

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Canh SELL khi giá hình thành SETUP Price Action