QuoctoanFx

GBPAUD: Hỗ trợ tốt nhờ yếu tố động lượng Ủng hộ mua lên

Giá lên
QuoctoanFx Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cặp tiền GBPAUD đang nằm tại vùng hỗ trợ khá tốt cũng là điểm chạm trend. Ngoài ra yếu tố về kỹ thuật và động lượng cũng nằm ở vùng quá bán. có thể xem xết cân nhắc mua lên với mức kỳ vọng trên 1.7953
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Kết thúc chiến lược GBPAUD : Đạt +130pip nhé ae

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.