KTrader46

SELL GBPAUD SCALP

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Vị thế: Sell Limit
Trend chính: Giảm mạnh. Xu hướng hiện tại: Tăng
Có thể vào 1 lệnh ở khu vực fibonacci 0.681
SL: Trên đỉnh cũ
TP: Đáy cũ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.