Nthieu

Long GBPAUD NOW

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Long GBPAUD giá hiện tại. SL như chart, TP thả.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch đang hoạt động: Buy tiếp