Nthieu

Long GBPAUD NOW

Giá lên
Nthieu Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Long GBPAUD giá hiện tại. SL như chart, TP thả.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch đang hoạt động:
Buy tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.