MCHTRADING

Phân tích kỹ thuật GBPAUD .

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD H1 h4 đều đang side way tích lũy và tạo vùng giá trị quanh đây.SpartaFX nhận định GBPAUD sẽ có giảm điều chỉnh.Điểm sell hợp lưu trendline , supply zone ,fibo 61.8
Sell limit GBPAUD 1.87550 SL 1.87850 TP 1.86800 TP2 .1.85666
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.