OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
H4 xu hướng tiếp diễn vẫn còn xuống.
Chúng ta tự tin với tỷ lệ RR và rât lạc quan về một lượi nhuận chắc chắn.
Dừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.