Kittyted

GBPAUD - BUY

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cập nhật ngày 28-06-2019 - Mua
1. Khung Daily hình sắp hoàn thành mô hình các mập và mô hình ABC
2. MACD đã xuất hiện phân kỳ dương, đang đi đến điểm C để hoàn thanh mô hình ABC trường hợp điểm C cao hơn điểm A ở MACD thì là điểm mua vào cực tốt ( vì điểm SL cực thấp so với TP)
3. RSI có dấu hiệu devergence
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.