tranbaotrung01

GBP/AUD tạo mô hình 2 đỉnh

Giá xuống
tranbaotrung01 Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBP/AUD tạo mô hình 2 đỉnh
Bình luận:
Tôi đã đóng lệnh sell này tai 1.745
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.