Kittyted

GBPAUD GIÁ TĂNG

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cập nhật ngày 13-06-2019 giá tăng

1. Dự đoán khung D1 đi mô hình Cypher canh mua
2. MACD đỉnh cao nhất trong vòng 1 quý chưa được test lại hy vọng sẽ test lại đỉnh củ
3. Fore index trên đường 0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.