HFDN

GBPAUD D1

Giá xuống
FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
28 lượt xem
1
Hiện tại, chúng ta có thể thấy cặp GBPAUD đang hình thành mô hình VDV trên khung D1.
Sell GBPAUD 1.91300
Sl : 1.92300
TP: 1.87000

Bình luận

GOOD!!!
Phản hồi