masterpip105

Lệnh tham khảo

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
xu hướng lên,giá đã hồi gần trendline và chạm vùng giằng co ,đã xuất hiện nến tăng tín hiệu.
Bình luận: giá khớp lệnh
Bình luận: tiếp tục giữ lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu TP1 đã đạt được.
Bình luận: tp2 đã đạt,tiếp tục có tín hiệu mua vào.

Bình luận