KienTri

CANH SELL GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cặp GBPAUD có mẫu hình giá di chuyển theo vai đầu vai và đã phá vỡ đường cổ.
Nên anh em canh Sell.
Với TP là vùng giá tại hộp màu vàng
Tp 2 thì dài anh theo khung tuần nhé
chúc anh em giao dịch thành công
và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.