KangKang288

Sell GBPAUD

Giá xuống
FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
TT đang hồi lại kì vọng xuất hiện cấu trúc sw.
Mọi phân tích chỉ mang tính chất tham khảo. nhớ quản lí rủi do
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.