daututhongminh1

nhận định giá vàng XAUUSD, GBPAUD

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
vàng bật tăng
buy XAUUSD 1793 (hiện tại) Sl 1760
TP 1870
TP 1900

Buy 1785 Sl 1760
TP 1930


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.