ThanhThaoMC

07/05 GBPAUD tại khung H4, Sell ngay trong ngày

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
SELL dần tại khung mầu xanh
TP thả nổi
P/S: Inbox để tham gia cùng chúng tôi