FarmerForex

Bẫy giá GBPAUD trên H4

Giá lên
FarmerForex Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Bẫy giá GBPAUD trên H4
Bẫy giá GBPAUD trên H4
Bẫy giá GBPAUD trên H4
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.