ThiTruongForexNgoaiHoi-VN

GBPAUD - Kỳ vọng phục hồi sau khi chạm tới vùng hỗ trợ quantrọng

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD xu hướng vẫn đang là giảm tuy nhiên hiện tại giá đã chạm tới vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.860, cũng như chỉ báo RSI báo hiệu quá bán khá nhiều
Trong hôm nay kỳ vọng sự phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng

Mua quanh 1.860, SL 1.854, TP 1.87
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.