DatTong

Thảo luận về nến Pinbar !

Đào tạo
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá đóng dưới cản, cho cây Pinbar .
--> Có nên bán không?
( Mong nhận được sự thảo luận nhiệt tình của các bác)
Bình luận:
Thêm comment này nữa. Mời các bác bình luận !
Bình luận:
Không thấy bác nào hào hứng nhỉ? Bên VI mình ỉm quá !
Bình luận:
Sau một thời gian, cây pinbar đóng dưới cản chỉ làm được giá sideway--> Chưa breakout cản, chứ không làm được giá đi xuống sâu.
Không thấy bác nào bình luận gì nhỉ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.