VanDaria

GBPAUD 3 đáy nhỏ, xu hướng ngắn hạn

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá tạo thành mẫu hình 3 đáy nhỏ, test đáy 1.8. Dự đoán xu hướng ngắn hạn đi lên.
- Khuyến nghị.
Mở buy sớm: 1.815-1.819 stoploss: 1.8
Target 1: 1.842
Target 2: 1.875
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.