Nthieu

Short AUDUSD H1

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Short AUDUSD now.
Short AUDUSD giá hiện tại. SL, TP như chart.