shinhanbank020103

Bán GBPAUD 06/09/21

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá hồi lên có nhiều nến inside . Sell mạo hiểm theo xu hướng gì giá hồi lên không đẹp.

Bình luận