shinhanbank020103

Bán GBPAUD 06/09/21

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá hồi lên có nhiều nến inside . Sell mạo hiểm theo xu hướng gì giá hồi lên không đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.