anhnd1

GBPAUD - Bắt đáy H4

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Chuẩn setup - TDI cắt lên và Nến HA đổi màu sang tăng
TP: 1.80723
SL: 1.79154
R/R = 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động: Lệnh đã lãi 80 pips
Đặt SL về entry hoặc trailing 40 pips
Giao dịch được đóng thủ công: Kèo hòa vốn sau cú đổ thần thánh của GBP