anhnd1

GBPAUD - Bắt đáy H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Chuẩn setup - TDI cắt lên và Nến HA đổi màu sang tăng
TP: 1.80723
SL: 1.79154
R/R = 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động:
Lệnh đã lãi 80 pips
Đặt SL về entry hoặc trailing 40 pips
Giao dịch được đóng thủ công:
Kèo hòa vốn sau cú đổ thần thánh của GBP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.